VÄLKOMMEN som medlem i SORSELE UNITED


Medlemsavgifter 2024
Privatperson: 100 kr
Ideell förening: 200 kr
Företag: 300 kr

Medlemsavgiften inbetalas till Sorsele Uniteds
Bankkontonummer: 8420-2 934890347-8
Bankgiro: 509-3059
Märk noga med namn


Vad erbjuder Sorsele United sina medlemmar?

Medlem i Sorsele United bidrar allmänt till utformningen av föreningens mål och verksamheter och stimulerar till ökad samverkan och utveckling av det ideella föreningslivet och civilsamhället i kommunen.

Dessutom ingår följande erbjudanden på www.sorseleunited.com

Privatperson: Namnuppgift

Ideell förening:
Presentation av föreningen
Marknadsföring av aktiviteter genom aktivitetskalendern
Webblänk till egen hemsida

Företag: Företagspresentation, logotype