SORSELE UNITED är ett INFORMATIONS-och SAMVERKANSFORUM för föreningslivet och civilsamhället i Sorsele kommun

Sorsele United ideell förening bildades 2013
Organisationsnummer: 802473-3100
Bankgiro: 509-3059


VERKSAMHETSIDÉ

Föreningen vill stimulera information, samverkan och utveckling av det ideella föreningslivet och civilsamhället i kommunen. Föreningen vill också stärka samverkan mellan kommunen, organisationer, näringsliv och kommunmedborgare.

STYRELSE

Leopold Sjöström, ordförande, leopold.sjostrom@gmail.com, 070-525 87 32
Anna Fransson, frannaaa@hotmail.com, 072-242 11 45
Tom Backman, tom.backman1970@gmail.com, 070-635 35 93
Anders Karlsson, karlssons.bilservice@sorsele.net, 070-688 09 86
Mikael Forsgren, mikaelf@telia.com, 070-686 37 15
Silvia Inäbnit, silvia.inabnit@svenskakyrkan.se, 070-230 51 34
Magnus Norlund, magnus@norlund.nu, 070-625 46 96

SORSELE UNITEDS FÖRENINGSPORTAL är en MARKNADSPLATS för information och marknadsföring av det breda aktivitetsutbud som föreningslivet erbjuder och en MÖTESPLATS  för föreningslivets gemensamma angelägenheter. VÄLKOMMEN!

Vi vill att ALLA; kommuninne-vånare, besökare, nyinflyttade och hemvändare lätt ska finna de aktiviteter och arrangemang som äger rum i kommunen och samtidigt få information om vårt RIKA FÖRENINGSLIV. Vi hoppas också att portalen ska göra Sorsele ATTRAKTIVARE och att fler ungdomar och äldre ska lockas att ägna sig åt idrotts-, motions- och kulturaktiviteter.