SORSELE UNITED är ett INFORMATIONS-och SAMVERKANSFORUM för föreningslivet och civilsamhället i Sorsele kommun. VÄLKOMMEN till vår FÖRENINGSPORTAL!

Läs nyhetsbrevet med Sorsele Uniteds tillbakablickar 2017 och planer för 2018

Ett Livskraftigt Sorsele 2030 - Översiktsplan för Sorsele kommun.

Se nedan Sorsele Uniteds yttrande över samrådsversionen.

Klicka på fliken Aktuellt+2017 för info och bilder från FUN-arrangemang 2017 m.m.
Under fliken
Arkiv+2016 hittar du SKUBBCUPEN och BIKE OPEN 2016.

Välkommen till Sorsele Uniteds Facebooksida

Skicka in tips på evenemang eller aktivitet
Klicka 
HÄR

Wild River Arms kör TRÄNING TORSDAGAR kl. 18-19 på Folkan Sorsele, källaren

TACK alla deltagare i RUN FUN och BIKE FUN 2017. Fem RUN-arrangemang, 102 deltagare med 187 starter och fyra BIKE-arrangemang med 82 deltagare och 101 starter. Imponerande! TACK också till arrangörerna och vi ses till SKI FUN 2018!

Vinteräventyret längs ARENA Vindelälven
Sommaräventyret längs ARENA Vindelälven

Vädret Sorsele

Webbportalen lanserades inom förstudien "Sorsele United 2014" med projektstöd från Leader Lappland.
                     Från och med 2015 drivs portalen genom medlemsavgifter och ideella arbetsinsatser
                                               Webbkontakt: Leopold Sjöström, leopold@sorsele.se