SORSELE UNITED är ett INFORMATIONS-och SAMVERKANSFORUM för föreningslivet och civilsamhället i Sorsele kommun. VÄLKOMMEN till vår FÖRENINGSPORTAL!

TUSEN TACK!
Sorsele Hushållningsgille har tilldelat Sorsele United ett anslag på 27 365 kr för att stödja föreningslivets utveckling i kommunen. Gillet har upphört och ingår numera i Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten, och nu kan Sorsele United ta del av gillets tillgångar. Stort tack till Maj Borg & Co, det är enastående generöst och glädjande.
 
Sorsele United kommer att utarbeta riktlinjer för hur vi på bästa sätt ska använda anslaget inom föreningslivet.
 
Sorsele 9 april 2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Med anledning av coronapandemin är det av förklarliga skäl många föreningsarrangemang som har ställts in och planerade aktiviteter som skjuts på framtiden eller inte kan genomföras. Sorsele United följer utvecklingen och ser fram emot när aktivitetskalendern återigen fylls med många lockande event och aktiviteter

VÄLKOMMEN alla IDEELLA FÖRENINGAR som medlemmar i Sorsele United 2020

Vi hälsar företag och privatpersoner välkomna som stödmedlemmar i Sorsele United. Då hjälper ni oss att bli en ännu starkare röst och kraft för utvecklingen av föreningslivet och för att göra Sorsele kommun attraktivare.
Medlemavgift 2019: Företag: 300 kr, Privatperson: 100 kr
Betalning till Sorsele United, bankgiro nr: 509-3059. Ange namn och 2020 på betalningen
Alla stödmedlemmar publiceras på vår hemsida
TACK på förhand!

Förstudien ARENA Sorsele med bildpresentation finns på Sorsele kommuns hemsida.
Klicka HÄR så öppnas en ny sida med ARENA-information och webblänkar till förstudien och presentationen.

Välkommen till Sorsele Uniteds Facebooksida

Skicka in tips på evenemang eller aktivitet
Klicka 
HÄR

SOMMAR

SPRING
HURRA
HURRA
HURRA

**************
**************
SPRINGKUL

SORSELE
ELLJUSSPÅRET
ONSDAGAR KL. 18

2019 års FUN-arrangemang med SKI, RUN och BIKE summerar följande antal starter: SKI: 109, RUN: 122 och BIKE: 52 starter. Bra kämpat! TACK till Ammarnäs IF, Sorsele SK, Blattnicksele IF, Blattnicksele Intresseförening, Gargnäs Intresseförening samt Sorsele kommuns Fritidsenhet och Leopold of Sweden för samarbetet.

Vinteräventyret längs ARENA Vindelälven
Sommaräventyret längs ARENA Vindelälven

Vädret Sorsele

Webbportalen lanserades inom förstudien "Sorsele United 2014" med projektstöd från Leader Lappland.
                     Från och med 2015 drivs portalen genom medlemsavgifter och ideella arbetsinsatser
                                               Webbkontakt: Leopold Sjöström, leopold@sorsele.se